Karayolları Trafik Kanunu’nun İlgili Hükümleri

Yargıtay’ın bu konuda oturmuş uygulamaları net olmakla beraber kaza sonrası kaza geçiren aracın piyasa değerindeki menfi azalma yani değer kaybı, poliçe güncel limitleri gözetilerek Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası diğer adıyla Trafik Sigortası  teminatı dahilinde ve gerçek zarar ifadesiyle değerlendirilmektedir.

01/06/2015 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası diğer adıyla Trafik Sigortası Genel Şartları’nın A.5 “Kapsamına Giren Teminat Türleri” kenar başlığı altında a bendinde “Maddi Zarar Teminatı” tanımlanırken, “ Hak sahibinin bu genel şartta tanımlanan ve zarar gören araçta oluşan değer kaybı dahil doğrudan malları üzerindeki azalmadır” biçimindeki ifadeden de değer kaybı zararlarının teminat içi olduğu Genel Şartlar ile de açıkça belirlenmiştir.

KTK’ya göre mağdur kaza tarihinden itibaren 2 yıl içinde talepte bulunabilir. 2 yıl zaman aşımı süresidir.

Değer kaybının hesaplanabilmesi için, aracın talebe konu kazada ya da geçmişinde pert kaydının olmaması gereklidir.

Aynı şekilde hasar gören bir parça evvelce işlem gördü ise, o parça hesaplamada dikkate alınmamalıdır.

Araçta kaza tarihi ile talep tarihi arasında mülkiyet değişikliği olmamalıdır.

Değer kaybı mağdurun talebi ile olay bazında hesaplanır. Her bir kaza ayrı bir raporun konusudur.

İLETİŞİM FORMU
Kaybettiğiniz Değer için Bilgi Alın