Pert Araçlarda Araç Değer Kaybı İstenebilir mi?

Pert Araçlarda Değer Kaybı Talep Edilebilir mi?

Kaza sonrası kaza yapan aracın tamir masrafları, aracın kaza öncesi değerini aşar ya da aracın tamiri mümkün olmazsa araç tam hasara uğramış sayılır.

Mevzuatında Pert terimine ilişkin bir açıklama bulunmamakla beraber uygulamada Pert kavramı ağır veya tam hasara uğramış araçlar için kullanılan bir terimdir.

Pert araç trafik kazası veya herhangi bir kloz sonucunda aracın ağır maddi hasar alarak kullanılamaz hale gelmesi yani ekonomik değerini önemli ölçüde yitirmesi demektir. Kasko Poliçesinde yüzde yetmişten daha fazla hasara gören araçlar Pert araç kabul edilir. Pert Araçlarda aracın o günkü rayiç bedeli ödenir.

Pert Terimine İlişkin Yasal Dayanak

18/07/1997 tarihli (KTY) Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 09/09/2011 tarihli 28049 sayılı Resmi Gazete ile değişik 39. Maddesinde (Pert) hurda araç; “ekonomik ömrünü doldurma, eskime, yıpranma, kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri nedenlerle kullanılamaz hale gelen araçlar” olarak izah edilmiştir.

Aynı şekilde Kara Araçları Kasko Sigorta Genel Şartları 3.3.2.2. maddesi; “Onarım masraflarının sigortalı aracın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşması ve aynı zamanda eksper raporu ile aracın onarım kabul etmez bir hale geldiğinin tespit edilmesi durumunda, araç tam hasara uğramış sayılır” şeklinde anlatılarak 18/07/1997 tarihli KTY ‘ye benzer bir tanım yapılmıştır. Eğer Araç pert olmuşsa yada tam hasara uğramışsa, Aracın hasar anındaki rayiç değeri ödenir. Yapılması gereken işlem araç sahibi hurda tescil belgesi alarak Sigorta şirketine ibraz eder ve tazminatını tahsil eder. Hurda Araç ve aksamı, Sigorta şirketinin olur. Bu durum kısmi onarım durumunda da geçerlidir. Hasarlı parçalar Sigorta şirketine aittir.

Ağır hasarlı aracın tamirinin yapılabilir olduğunun yetkili eksper raporu ile tespit edilmişse,trafikten çekme belgesi gelmeden tazminat ödemesi yapılmaz.

Ağır hasarlı aracın araç sahibine bırakılarak riziko tarihindeki rayiç değeri ile hasarlı hali arasındaki tutar hasarlı araç sahibine ödenebilir. Bu durumda Sigorta araç sahibine bildirdiği sovtaj bedelini bildirim tarihinden itibaren bir aylık zaman dilimiyle kısıtlı olarak garanti etmiş sayılır. Tamir olup ağır hasar ve tam hasar durumları yetkili eksper raporuna göre yapılmaktadır.

Sovtaj, sigorta literatüründe hasar gören aracın veya malın hasar almayan kısmının sigorta şirketi tarafından satına alınarak gelir haline getirilmesine veya hasarlı malın değer taşıyan kısmının mal sahibine bırakılarak, sigorta şirketinin bu değeri ödeneceği tazminattan düşmesine verilen isimdir

Bu Tam hasara uğramış olan araç için sigorta şirketi tarafından tazminat ödemesi için “Hurdaya çıkarılmıştır” tescil belgesi gerekmektedir, Aracın ağır hasarlı olması ve onarımın mümkün olması halinde ise araç hurdaya ayrılmamakla beraber “trafikten çekilerek tescili silinmiştir” tescil belgesinin hazırlanması gerekir.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, içtihatlarına göre pert durumunun belirlenebilmesi için mahkemece tayin edilecek konusunda uzman bilirkişi aracılığı ile tespit edilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak aracın hurdaya ayrılması veya pert sayılması durumunda “araç değer kaybı” talep edilemeyecektir. Sadece pert aracın hurda bedelinin ödenmesi gerekecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir